Dikter

Ordspråk

Fortbildning

Kontakta

Länkar

Hem© Gun Ahlberg

Här på min site hittar Du mina arbete
från fördjupningskurser inom vård och omsorg.
Jag har även ett intresse för det skrivna svenska språket
och har för avsikt att förnya och bygga ut sidorna
med ordspråk och dikter.

Hoppas att Du finner innehållet intressant.

Med vänliga hälsningar,
Gun